HR


İK (İnsan Kaynakları) Politikamız

Yavuz Alüminyum, İnsan Kaynakları organizasyonunun amacı, rekabet edebilirliğe katkı sağlayacak şekilde, nitelikli insan kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve organizasyonel verimliliğin sağlanmasıdır.

İnsan Kaynakları stratejimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, şirketimizin hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlere özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurarak çalışanların bireysel performanslarını arttırmak ve şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlamak temel hedefimizdir.

Yavuz Alüminyum İnsan Kaynakları bu doğrultuda ;

  • Çalışanlara önemli olduklarını hissettirerek personelin şirkete bağlılığını ve güvenini arttırmak,
  • Sürekli gelişimin ve öğrenimin olduğu bir ortam oluşturmak,
  • Performansı ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirmek üzere hareket eder,

İş Başvurusu

yavuz@yavuzaluminyun.com.tr

İş başvurularınızı mail adresimize gönderebilirsiniz.