Kalıphane

Dökümhane

Homojenizasyon

Kesim Ünitesi

Kalite Kontrol

Paketleme

Sevk