Homojenizasyon

Al- alaşımına ekstrüzyon öncesinde uygulanan homojenleştirme ısıl işleminin ve sonrasındaki soğutma hızının ekstrüzyon yapılabilirlik, ürün yüzey kalitesi, eloksal işlemi ve yaşlandırma sertleştirmesi (mekanik özellikler) üzerinde çok önemli etkileri bulunmaktadır.  Homojenleştirme işlemindeki amaç, dendritik yapıdaki konsantrasyon farklılıklarının giderilmesi, katılaşma sırasında oluşan kararsız fazların çözülmesi ve alaşım ekstrüzyon parametrelerini olumlu yönde etkiler.
Yavuz  alüminyum  3 adet 30 tonluk homojenizasyon fırınını bünyesinde bulundurmaktadır.