Kalite Kontrol

Yavuz Alüminyum eğitimli ve yetişmiş personeliyle döküm başlangıcından sevke kadar kalite parametlerine çok önem vermektedir. Ergitme esnasında spektrometre ile analizlere bakılır. Ardından döküm işleminden sonra billet  yüzeylerine bakılarak sorunlu kalıp var ise anında müdahale ile yedek kalıpla değiştirilerek çıkarılan kalıp bakıma alınır.

Dökümden sonra çap kontörlü yapılır. Homojenizasyon ısı işleminden sonra dışardan destek aldığımız laboratuarda mikro ve makro yapıya bakılır. Paketleme sonrası nokta vuruşlu markalama makinesi ile lot numarası ve analiz kodu yazılarak bütün kalite parametrelerini tamamlamış olur.