@ Yavuz Alüminyum 2021 All rights reserved
Dökümhane

Devirmeli reverber tipi fırınlarda hammadde ( külçe , ingot ve araişler) belli sürelerde belli bir sıcaklığa kadar ergitme işlemine tabi tutulmaktadır. İstenilen tonaj hazır olduktan sonra homojen olarak karıştırılan Sıvı metalden numune alınarak Arl Metal Analyzer spektrometre cihazında kimyasal bileşim değerleri belirlenir. Kimyasal kompozisyon elde edilene kadar sıvı metale alaşımlandırma işlemi (Sİ,Mn,Mg,Cu,Mn,Cr) yapılır. İstenilen alaşım içeriği elde edildikten sonra, özel bir yöntemle azot gazıyla beraber Curuf yapıcı flux kullanılarak sıvı alüminyum içeresindeki gaz giderme işlemiyle beraber cüruflar temizlenerek ön rafinasyon işlemi tamamlanmış olur.

Sıcaklık ve analiz olarak döküme hazır hale gelen sıvı metal yolluktan geçerek degassing (yüksek saflıkta argon gazı verilerek gaz giderme) işleminden sonra Sıvex Lp Grade 40 filtreden geçirilerek döküm tablasına ulaşan sıvı metal Wagstaff Shurcast Airslip döküm teknolojisiyle döküm parametreleri (Döküm hızı, su debisi, su sıcaklığı, metal sıcaklığı vb.) PLC programı yardımıyla girilerek döküme başlanır. Müşterinin talep ettiği çaplarda billetler üretilmiş olur.

Firmamızda 1xxx serisi, 5xxx serisi ve 6xxx serilerinde 6 metre boyunda, Q100-Q114-Q120-Q127-Q140-Q152-Q155,Q178-Q203-Q216-Q229-Q254 çaplarında billet dökümü yapılmaktadır.
 

Lütfen Bekleyin...